jueves, 31 de octubre de 2013

SAMAIN NA VEIGA SANTA DE RIBAS DO SIL (LUGO)

Aínda que hai varias versións sobre a orixe da festa de Halloween e varias tradicións que se recollen e reúnen nesta festa, a maioría das fontes apuntan como orixe a un híbrido entre a festa celta do Samhain e a festividad cristiá de Todos Os Santos.
Co Samain celebrábase o fin da tempada de colleitas e era considerada como a festividad do Ano Novo celta. O cambio de estacións marcaba o inicio da tempada de inverno, e entón era preciso facer balance das reservas de comida nunha festa coa familia. Os celtas pensaban ademais que nesa data a liña entre o mundo dos mortos e os visos estreitábase, polo que utilizaban disfraces e máscaras como método para ahuyentar aos espíritos malignos.


SEMAIN NUN BALCÓN A  ENTRADA DA PONTE DE FERRO

Aunque hay varias versiones sobre el origen de la fiesta de Halloween y varias tradiciones que se recogen y reúnen en esta fiesta, la mayoría de las fuentes apuntan como origen a un híbrido entre la fiesta celta del Samhain y la festividad cristiana de Todos Os Santos.
Con el Samain se celebraba el fin de la temporada de cogidas y era considerada como la festividad del Año Joven celta. El cambio de estaciones marcaba el inicio de la temporada de invierno, y entonces era preciso hacer balance de las reservas de comida en una fiesta con la familia. Los celtas pensaban además que en esa fecha a línea entre el mundo de los muertos y los visos se estrechaba, por lo que utilizaban disfraces y máscaras como método para ahuyentar a los espíritus malignos.


SAN CLODIO FESTAS DO PATRÓN MMXIII "XANTAR POPULAR"

Comezaron as Festas do Patrón en San Clodio ,logo da misa asistimos o Xantar Popular na praza de concello ,non había tanta xente como outros anos, quizais debido a que coincidiu a mediados de semana ,de todas as maneiras os que asistimos pasamos un intre agradable cun mediodía de sol espléndido .

Comenzaron las Fiestas del Patrón en San Clodio ,después de la misa asistimos a la comida popular en la plaza de ayuntamiento ,no había tanta gente como otros años, quizás debido a que coincidió a mediados de semana ,de todas maneras los que asistimos hemos pasado un rato agradable con un mediodía de sol espléndido .

martes, 29 de octubre de 2013

DÍA MUNDIAL DEL ICTUS (RIBAS DO SIL -LUGO-XXIX-X-MMXIII)

Baixo o lema ?Porque me importa??, este martes, 29 de outubro, celébrase o Día Mundial do Ictus, unha efeméride impulsada pola a Organización Mundial do Ictus (WSO) co obxectivo de sensibilizar á poboación sobre a importancia de mellorar a prevención fronte aos accidentes cerebrovasculares, enfermidade producida por unha diminución ou obstrución do fluxo sanguíneo no cerebro e que constitúe a primeira causa de morte entre a poboación feminina e a segunda entre a masculina.


Bajo el lema ‘Porque me importa…‘, este martes, 29 de octubre, se celebra el Día Mundial del Ictus, una efeméride impulsada por la a Organización Mundial del Ictus (WSO) con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de mejorar la prevención frente a los accidentes cerebrovasculares, enfermedad producida por una disminución u obstrucción del flujo sanguíneo en el cerebro y que constituye la primera causa de muerte entre la población femenina y la segunda entre la masculina.


lunes, 28 de octubre de 2013

! QUE NOCHES TAN LARGAS EN RIBAS DO SIL FINALES DE OCTUBRE DEL MMIII ¡

Cambio da hora no reloxo e cóntanos adaptarnos ,a noite chéganos demasiado pronto e os días son demasiado curtos ,camiño do inverno ,comeza xa o frío ,unhas imaxes que nos tocou ver en San Clodio estes últimos días .

AS CEPAS PERDERÁN AS FOLLAS

VEMOS FLORES ,SEN SABER O SEU NOME, NO ABANDONADO XARDÍN DA ESTACIÓN DE RENFE

A PORTA PECHADA DA ESTACIÓN ,O LETREIRO E O TELLADO PARECE QUE TOCA O CEO

OUTRAS PERSOAS ADMIRAN O QUE NÓS XA NON VEMOS

É VERDADE ,UNHA IMAXE VALE MAIS QUE CEN PALABRAS (PARA OS QUE PODEN VER)


Cambio de la hora en el reloj y nos cuenta adaptarnos ,la noche nos llega demasiado pronto y los días son demasiado cortos ,camino del invierno ,comienza ya el frío ,unas imágenes que nos tocó ver en San Clodio estos últimos días .

PICAR EN >>> !! UUFF¡¡ CAMBIO DE HORA

viernes, 25 de octubre de 2013

TEMOS UN CAMBIO DE MES BASTANTE OCUPADO EN RIBAS DO SIL (LUGO)

O AUTOBÚS XA NON SE VE NA PRAZAAS FESTAS DO PATRÓN AO VIRAR A ESQUINA

ASISTIR PARA INFORMARSE


XUNTARSE PARA FORMAR UN GRUPO E VER TEATRO -TARDE DEDICADA A0 TEATRO-jueves, 24 de octubre de 2013

EN RIBAS DO SIL (LUGO) CAMBIANDO DEL NUEVE AL DIEZ (CHAUPINS NA CABINA)

 NON VEMOS XA A UVAS SI BAIXAMOS O NOSO SIL .PERO TEMOS SETAS ,CASTAÑAS E VIÑO NOVO !QUE NOS FAN REVIVIR¡ O MANOLO DA CABINA SATISFEITO COA CESTA DE CHAMPIÑONES E NA DE ABAIXO MOSTRA ORGULLO DE CAMPIÓN

"A RIBEIRA SACRA PATRIMONIO DE HUMANIDAD -RIBAS DO SIL OUTUBRO DO MMXII-


Entre os profundos vales do Sil e o Miño escóndese esa parte de Galicia que cruza a fronteira entre Lugo e Orense e que a penas coñecemos por carecer de costa . 
Trátase da Ribeira Sacra, unha paisaxe cargada de historia, cultura e tradicións milenarias que che absorbe a medida que che profundas entre bosques de especies atlánticas como abedules, alisos ou carballos ou ata olivos, alcornoques e madroños máis típicos do clima mediterráneo.Entre los profundos valles del Sil y el Miño se esconde esa parte de Galicia que cruza la frontera entre Lugo y Orense y que a penas conocemos por carecer de costa .
Se trata de la Ribeira Sacra, un paisaje cargado de historia, cultura y tradiciones milenarias que te absorbe a medida que te profundizas entre bosques de especies atlánticas como abedules, alisos o robles o incluso olivos, alcornoques y madroños más típicos del clima mediterráneo.

RIBAS DO SIL -DÍA MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS- 21-10-2013


«Este ano, unha vez máis, as Nacións Unidas axuntaron forzas en relación cos conflitos armados, os dereitos humanos, o medio ambiente e moitas outras cuestións. Seguimos demostrando o moito que se pode lograr coa acción colectiva, e aínda podemos lograr máis. Nun mundo máis conectado, debemos estar máis unidos. No Día das Nacións Unidas, comprometámonos a estar á altura dos ideais fundacionales e a colaborar en prol da paz, o desenvolvemento e os dereitos humanos.»


«Este año, una vez más, las Naciones Unidas aunaron fuerzas en relación con los conflictos armados, los derechos humanos, el medio ambiente y muchas otras cuestiones. Seguimos demostrando lo mucho que se puede lograr con la acción colectiva, y aún podemos lograr más. En un mundo más conectado, debemos estar más unidos. En el Día de las Naciones Unidas, comprometámonos a estar a la altura de los ideales fundacionales y a colaborar en pro de la paz, el desarrollo y los derechos humanos.»

PICAR EN >> NACIONES UNIDAS

miércoles, 23 de octubre de 2013

RIBAS DO SIL -O PP PIDE MAIS AXUDA Á DIPUTACIÓN DE LUGO-


Axuda a Domicilio
Consiste no desprazamento dunha persoa ata o domicilio da persoa dependente para realizar: 
- Tarefas domésticas (limpeza do fogar, lavado e planchado, compra, cociña, pequenos arreglos caseros...). 
- Servizos persoais (aseo, axuda para levantarse e deitarse, para dar para comer e supervisar a medicación ou o estado de saúde, apoio á movilidad dentro do fogar, compañía diurna ou nocturna...). 
- Apoio ás relacións coa contorna (acompañamiento nas visitas aos servizos de saúde, xestións en institucións públicas ou privadas, visitas a familiares...). 
- Axudas complementarias (axudas técnicas, adaptación da vivenda...). 
O xeito de solicitalo é sempre a través da traballadora social de zona que lle corresponde a cada persoa, quen evaluará as necesidades e ofreceralle o servizo de que dispón. Nalgunhas comunidades o servizo será dun máximo de dúas horas diarias, noutras será de menos e noutras como o País Vasco, Castilla e León e Castilla-a Mancha será de 20 horas semanales.Ayuda a Domicilio
Consiste en el desplazamiento de una persona hasta el domicilio de la persona dependiente para realizar: 
- Tareas domésticas (limpieza del hogar, lavado y planchado, compra, cocina, pequeños arreglos caseros...). 
- Servicios personales (aseo, ayuda para levantarse y acostarse, para dar de comer y supervisar la medicación o el estado de salud, apoyo a la movilidad dentro del hogar, compañía diurna o nocturna...). 
- Apoyo a las relaciones con el entorno (acompañamiento en las visitas a los servicios de salud, gestiones en instituciones públicas o privadas, visitas a familiares...). 
- Ayudas complementarias (ayudas técnicas, adaptación de la vivienda...). 
La manera de solicitarlo es siempre a través de la trabajadora social de zona que le corresponde a cada persona, quien evaluará las necesidades y le ofrecerá el servicio de que dispone. En algunas comunidades el servicio será de un máximo de dos horas diarias, en otras será de menos y en otras como el País Vasco, Castilla y León y Castilla-la Mancha será de 20 horas semanales. 


PICAR EN >>> LA VOZ DE GALICIA

FEIRA DE OUTUBRO DO MMXIII EN RIBAS DO SIL (LUGO)

AO LONGO DO SÉCULO XVIII E PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XIX MULTIPLICÁRONSE POR TODA GALIZIA OS MERCADOS SEMANALES E ,ESPECIALMENTE, AS FEIRAS MENSUALES .EN DETERMINADOS MOMENTOS AS AUTORIDADES LEGAS E ECLESIÁSTICAS PRETENDERON POÑER ALGO DE ORDE NO QUE CONSIDERABAN CIRCUNSTANCIA APAREXADA PARA TODA CLASE DE EXCESOS  ,OCASIÓN PARA A VAGANCIA CONTINUA , AS EMBRIAGUECES  E ESCOLA DE FRAUDES Á FACENDA REAL .O ESPECTACULAR AUMENTO DE FEIRAS E MERCADOS OBEDECE SEN DÚBIDA AS RAZÓNS DE TIPO ECONÓMICO ,PERO TAMÉN A OUTRAS MAIS DIFÍCILES DE APRENDER ,DE NATUREZA SOCIAL E CULTURAL QUE NON PASARON DESAPERCIBIDAS AOS COMTEMPORÁNEOS .

 AÍNDA ERA MOI CEDO PARA O PULPO

 O SEVERINO E O CLEMENTE FACÉNDOLLE GANAS


CASE MÁIS COCHES QUE XENTE
NON CENTRAL E A CABINA XA EMPEZABA A PICAR A XENTE

AL LARGO DEL SIGLO XVIII Y PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX SE MULTIPLICARON POR TODA GALICIA LOS MERCADOS SEMANALES Y ,ESPECIALMENTE, LAS FERIAS MENSUALES .EN DETERMINADOS MOMENTOS LAS AUTORIDADES LEGAS Y ECLESIÁSTICAS PRETENDIERON PONER ALGO DE ORDEN EN El QUE CONSIDERABAN CIRCUNSTANCIA APAREJADA PARA TODA CLASE DE EXCESOS ,OCASIÓN PARA LA VAGANCIA CONTINUA , LAS EMBRIAGUECES Y ESCUELA DE FRAUDES A LA HACIENDA REAL .El ESPECTACULAR AUMENTO DE FERIAS Y MERCADOS OBEDECE SIN DUDA LAS RAZONES DE TIPO ECONÓMICO ,PERO TAMBIÉN La OTRAS MADRES DIFÍCILES DE APRENDER ,DE NATURALEZA SOCIAL Y CULTURAL QUE NO PASARON DESAPERCIBIDAS A LOS COMTEMPORÁNEOS .


martes, 22 de octubre de 2013

RIBAS DO SIL O AUTOBÚS DA RIBEIRA SACRA EN SAN CLODIO -TOD@S A FIRMAR -

O término patrimonio refírese ao conxunto de bens herdados que se viven no presente e que deben ser protexidos e conservados, para ser transmitidos ás futuras xeracións.
O Patrimonio Mundial está integrado por bens ou sitios que posúen un valor universal excepcional, é dicir, que teñen unha importancia cultural ou natural extraordinaria, que transcenden fronteiras e teñen un significado especial dentro da historia da humanidade
A UNESCO, mediante a Convención de Patrimonio Mundial de 1972, ten a responsabilidade de garantir a conservación e goce destes sitios inscritos na Lista do Patrimonio Mundial. Sen prexuízo das soberanías nacionais ou da súa propiedade, estes sitios pertencen a todos para compartilos, coidalos e respectalos. A súa desaparición sería unha perda irreparable para a humanidade.


22-10-2013 CHEGA O AUTOBÚS E CHOVE
HOXE POLA TARDE DE 5 A 8 E MAÑÁ TODO O DÍA

PASA O TEMPO E BRILLA O SOL
Pedra, auga, patrimonio, viñedos e paz. Sería unha das definicións claras e concisas dos valores naturais da Ribeira Sacra, comarca que une as provincias de Lugo e Ourense e que traballa nun novo proxecto para alcanzar a declaración.
CHEGOU DE SORPRESA PERO TERIAMOS QUE ASINAR TOD@S

El término patrimonio se refiere al conjunto de bienes heredados que se viven en el presente y que deben ser protegidos y conservados, para ser transmitidos a las futuras generaciones.El Patrimonio Mundial está integrado por bienes o sitios que poseen un valor universal excepcional, es decir, que tienen una importancia cultural o natural extraordinaria, que trascienden fronteras y tienen un significado especial dentro de la historia de la humanidadLa UNESCO, mediante la Convención de Patrimonio Mundial de 1972, tiene la responsabilidad de garantizar la conservación y disfrute de estos sitios inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial. Sin perjuicio de las soberanías nacionales o de su propiedad, estos sitios pertenecen a todos para compartirlos, cuidarlos y respetarlos. Su desaparición sería una pérdida irreparable para la humanidad.

PICAR EN >>> EL PAIS 2000 FIRMAS

>>>>>>>>>>> EL PROGRESO MAS DE ·3000 FIRMAS

>>>>>>>>>>> LA VOZ DEGALICIA

>>>>>>>>>>> FARO DE VIGO

OUTUBRO DO MMXIII A ÙLTIMA ROSA NA PRAZA DE CONCELLO DE RIBAS DO SIL

¿En que pensa a última rosa do verán
mentres ve desfallecer a súa cor
e evaporarse o seu perfume?
¿En que pensa a última neve do inverno
mentres mira eses raios do sol
que se abren paso entre as nubes?
¿E en que pensa ese home
á hora do crepúsculo
sentado nunha roca fronte ao rio?
¿Na última rosa do verán?
¿Na última neve do inverno.?

                                                OSCAR HAHN

A ÚLTIMA ROSA NA PRAZA DO CONCELLO DE RIBAS DO SIL

QUEDÁBANLLE POUCOS DÍAS PARA MOSTRAR A SÚA BELEZA

NIN FLOR NIN FOLLAS

SI NON CAEN As FOLLAS AFÓRRASE O TRABALLO DE VARRELAS


¿ En qué piensa la última rosa del verano
mientras ve desfallecer su color
y evaporarse su perfume?

¿ En qué piensa la última nieve del invierno
mientras mira esos rayos del sol
que se abren paso entre las nubes?

¿ Y en qué piensa ese hombre
a la hora del crepúsculo
sentado en una roca frente al rio?

En la última rosa del verano
En la última nieve del invierno.”

                   Oscar Hahn


PICAR EN >>> LAS ÚLTIMAS FLORES

domingo, 20 de octubre de 2013

RIBEIRA SACRA EN SAN CLODIO FINALIZOU A VENDIMIA DO 2013


 Por vendimia enténdese a recolección ou colleita das uvas de viño. No caso das uvas de mesa úsase simplemente o término colleita.
Nas inscripciones egipcias represéntase a vendimia e písaa en lagares xa no II milenio a.C.; os Faraones daquel tempo tiñan coperos oficiais.
O período de vendimia varía entre febreiro e abril (no hemisferio sur), e xullo e outubro (no hemisferio norte). Isto depende do grado de maduración da uva que se desexe, é dicir, do momento en que a relación porcentual entre os azucres e os ácidos no gran de uva alcanzaron o valor óptimo para o tipo de viño que se desexa producir . Aínda que este parámetro é genéricamente válido para a uva de mesa, no caso da uva destinada á produción vinera é necesario considerar outros parámetros para decidir cando é tempo de vendimia. Isto pode depender de clara:
Condicións climáticas: ao aumentar a latitud, a uva madura máis tarde.
Zona de produción: as uvas das viñas expostas ao Sur (no hemisferio norte; ao Norte no hemisferio sur) maduran primeiro. Ao aumentar a altitude, a uva madura primeiro.Tipo de uva: os viñedos de uva branca maduran generalmente primeiro que as de uva negra.Tipo de viño que se queira obter, determinado pola maior ou menor presenza dalgúns compoñentes, tales como:Azucres: unha maior cantidade de azucre aumentará o grado alcohólico do viño producido; presentar unha xusta cantidade de azucre é indispensable para iniciar a fermentación alcohólica.Ácidos: as sustancias acedas son necesarias tanto para evitar a proliferación de bacterias causantes de enfermidades como para a conservación sucesiva do viño.Compoñentes aromáticos: varían durante a maduración da uva, contribúen a determinar as características orgánicas do viño.

12-10-2013 AGUANTOU A CHOIVA PARA DEIXAR VENDIMIAR

OS RACIMOS DE UVAS ESPERABAN QUE OS CORTASEN


AS CEPAS XA SÓ TEÑEN FOLLAS

 OS CESTOS CHEOS ESPERAN QUE OS RECOLLAN


OS TRACTORES CARA ÁS BODEGAS,TEREMOS VIÑO NOVO

Por vendimia se entiende la recolección o cosecha de las uvas de vino. En el caso de las uvas de mesa se usa simplemente el término cosecha.En las inscripciones egipcias se representa la vendimia y la pisa en lagares ya en el II milenio a.C.; los Faraones de aquel tiempo tenían coperos oficiales.El período de vendimia varía entre febrero y abril (en el hemisferio sur), y julio y octubre (en el hemisferio norte). Esto depende del grado de maduración de la uva que se desee, es decir, del momento en que la relación porcentual entre los azúcares y los ácidos en el grano de uva han alcanzado el valor óptimo para el tipo de vino que se desea producir. Si bien este parámetro es genéricamente válido para la uva de mesa, en el caso de la uva destinada a la producción vinera es necesario considerar otros parámetros para decidir cuando es tiempo de vendimia. Esto puede depender de clara:Condiciones climáticas: al aumentar la latitud, la uva madura más tarde.Zona de producción: las uvas de las viñas expuestas al Sur (en el hemisferio norte; al Norte en el hemisferio sur) maduran primero. Al aumentar la altitud, la uva madura primero.Tipo de uva: los viñedos de uva blanca maduran generalmente primero que las de uva negra.Tipo de vino que se quiera obtener, determinado por la mayor o menor presencia de algunos componentes, tales como:Azúcares: una mayor cantidad de azúcar aumentará el grado alcohólico del vino producido; presentar una justa cantidad de azúcar es indispensable para iniciar la fermentación alcohólica.Ácidos: las sustancias ácidas son necesarias tanto para evitar la proliferación de bacterias causantes de enfermedades como para la conservación sucesiva del vino.Componentes aromáticos: varían durante la maduración de la uva, contribuyen a determinar las características orgánicas del vino.
OCTUBRE 20 -DÍA MUNDIAL DE OSTEOPOROSIS-

1 de cada 3 mulleres maiores de 50 anos, sufrirán unha fractura osteoporótica, mentres que esta mesma fractura presentarase en 1 de cada 5 homes.
A Osteoporosis é unha enfermidade que afecta silenciosamente aos ósos, facéndoos cada vez máis porosos e fráxiles, con altas probabilidades de sufrir fracturas sen mediar ningún golpe ou caída. Fractúraa por osteoporosis é o primeiro síntoma visible da enfermidade. Este é o motivo polo cal, a prevención tórnase esencial.
Fractúralas máis comúns adoitan presentarse en boneca, vértebras e cadeira. Na medida que a idade avanza fractúralas van comprometendo a calidade de vida das persoas, podendo nalgúns casos ser o inicio dun deterioro tal que pode levar á morte.
Consumindo 3 a 4 vasos de leite por día, podés previr a Osteoporosis. Suxerímosche ademais alcanzar un estilo de vida saudable, con exercicio físico regular.1 de cada 3 mujeres mayores de 50 años, sufrirán una fractura osteoporótica, mientras que esta misma fractura se presentará en 1 de cada 5 hombres.La Osteoporosis es una enfermedad que afecta silenciosamente a los huesos, haciéndolos cada vez más porosos y frágiles, con altas probabilidades de sufrir fracturas sin mediar ningún golpe o caída. La fractura por osteoporosis es el primer síntoma visible de la enfermedad. Este es el motivo por el cual, la prevención se torna esencial.Las fracturas más comunes suelen presentarse en muñeca, vértebras y cadera. En la medida que la edad avanza las fracturas van comprometiendo  la calidad de vida de las personas, pudiendo en algunos casos ser el inicio de un deterioro tal  que puede llevar a la muerte. Consumiendo 3 a 4 vasos de leche por día, puedes  prevenir la Osteoporosis.  Te sugerimos además alcanzar un estilo de vida saludable, con ejercicio físico regular.

PICAR EN >>>> LA OSTEOPOROSIS