lunes, 30 de septiembre de 2013

FOISE SETEMBRO UN VIDEO DO RIO SIL EN SAN CLODIO


Xa estamos no outono, debemos botar unha última mirada atrás, a esas tardes de verán paseando pola beira do río para recordarnos dos bos momentos que pasamos rodeados de natureza.


Ya estamos en otoño, debemos echar una última mirada atrás, a esas tardes de verano paseando por la orilla del río para recordarnos de los buenos momentos que hemos pasado rodeados de naturaleza.


FINAL DE SETEMBRO Á BEIRA DO SIL EN SAN CLODIO


HORA DA CINZA

Finaliza Setembro. É hora de dicirche
o difícil que foi non morrer.

Por exemplo, esta tarde
teño nas mans grises
libros fermosos que non entendo,
non podería cantar aínda que cesou xa a choiva
e cáeme sen motivo o recordo
do primeiro can a quen amei cando pícaro.

Desde onte que che fuches
hai humidade e frío ata na música.

Cando eu morra,
só recordarán o meu xúbilo matutino e palpable,
a miña bandeira sen dereito a cansarse,
a concreta verdade que repartín desde o lume,
o puño que fixen unánime
co clamor de pedra que elixiu a esperanza.

Fai frío sen ti. Cando eu morra,
cando eu morra
dirán con boas intencións
que non souben chorar.

Agora chove de novo.
Nunca foi tan tarde ás sete menos cuarto
como hoxe.

Sento unhas ganas tolas de rir
ou de matarme.
                                                                                       Roque Dalton

 HORA DE LA CENIZA

    Finaliza  Septiembre. Es hora de decirte
lo difícil que ha sido no morir.

    Por ejemplo, esta tarde
tengo en las manos grises
libros hermosos que no entiendo,
no podría cantar aunque ha cesado ya la lluvia
y me cae sin motivo el recuerdo
del primer perro a quien amé cuando niño.

    Desde ayer que te fuiste
hay humedad y frío hasta en la música.

    Cuando yo muera,
sólo recordarán mi júbilo matutino y palpable,
mi bandera sin derecho a cansarse,
la concreta verdad que repartí desde el fuego,
el puño que hice unánime
con el clamor de piedra que eligió la esperanza.

    Hace frío sin ti. Cuando yo muera,
cuando yo muera
dirán con buenas intenciones
que no supe llorar.

    Ahora llueve de nuevo.
Nunca ha sido tan tarde a las siete menos cuarto
como hoy.

    Siento unas ganas locas de reír
o de matarme.
                                                               Roque Dalton


viernes, 27 de septiembre de 2013

POR FIN CHEGOU A CHUVIA A BEIRA DO SIL (SANCLODIO) LUGO

OS MITOS DO OUTONO:
 EXISTE A DEPRESIÓN ASOCIADA O OUTONO?
Si, existe. A depresión otoñal é un trastorno afectivo estacional que afecta, segundo o cálculo dos expertos, a entre un 4% e un 5% da poboación, aínda que hai desde un 10% ata un 20% que presenta algún tipo de síntoma relacionado con el. A principal causa crese que son os cambios hormonales que experimenta o organismo como consecuencia da disminución da luz solar como o aumento da melatonina e a disminución de serotonina e de dopamina. Non hai que tomarse este trastorno de broma xa que constitúe unha das causas máis frecuentes de absentismo laboral e ata de suicidios.Sobre todo notaremos desmotivación e tristeza pero tamén (si o trastorno é máis grave) alteracións do soño ou irritabilidad entre outros. 
AFECTA MÁIS ÁS MULLERES QUE OS HOMES?
Si, sobre todo a aquelas que se atopan entre os 40 e 55 anos de idade por ser máis sensibles precisamente aos cambios hormonales.
CHEGOU A AUGA DE OUTONO O GRIFO LEVA MOITOS MESES SIN  MANALA


COINCIDIUNOS Á ORA DE IR TOMAR O CAFÉ UNHA CHUBASCÓN
AS PLANTAS NON NOS CORTAN O CAMIÑO
XUNTAS FORMAN UNHA MURALLA
DIXO O PIMPÓN AS MAZÁS CAIDAS  MAZANSE ,PARA AS OVELLAS VALEN
NON É MALDITO O OBXECTO DE PLÁSTICO ,TERIAMOLO QUE RECICLAR ,E INTENTAR NON USALO

VOS MITOS DO OUTONO:
1. EXISTE A DEPRESIÓN ASOCIADA Ao OUTONO?
Si, existe. A depresión otoñal é un trastorno afectivo estacional que afecta, segundo ou cálculo dous expertos, a entre un 4% e un 5% dá poboación, aínda que hai desde un 10% ata un 20% que presenta algún tipo de síntoma relacionado con o. A principal causa crese que son vos cambios hormonales que experimenta ou organismo como consecuencia dá disminución dá luz solar como ou aumento dá melatonina e a disminución de serotonina e de dopamina. Non hai que tomarse este trastorno de broma xa que constitúe unha dás causas máis frecuentes de absentismo laboral e ata de suicidios.Sobre todo notaremos desmotivación e tristeza pero tamén (si ou trastorno é máis grave) alteracións do soño ou irritabilidad entre outros.2. AFECTA MÁIS Ás MULLERES QUE Aos HOMES?Si, sobre todo a aquelas que se atopan entre vos 40 e 55 anos de idade por ser máis sensibles precisamente aos cambios hormonales.

PINCHAR NO ENLACE >>>>> DEBERÍAMOLO FACER "RECICLAR"


DESDE RIBAS DO SIL UNÍMONOS Á HOMENAXE OS FERROVIARIOS EN MONFORTE

O ferrocarril era todo un símbolo de progreso. Era un medio de transporte cómodo e barato. Permitía unha Velocidade descoñecida ata a data. Facilitou os desprazamentos das persoas e os intercambios comerciais.
O ferrocarril ademais supuxo un cambio na forma de vida; modificou ata os hábitos alimentarios, porque chegaron aos mercados novos produtos procedentes de lugares afastados. A ampliación das fábricas favoreceu unha revolución na industria. Comezaba unha época de grandes cambios.


XENTE DESTA ZONA COLLENDO O TREN EN SAN CLODIO PARA TRABALLAR NAS VENDIMAS EN FRANCIA

El ferrocarril era todo un símbolo de progreso. Era un medio de trasporte cómodo y barato. Permitía una Velocidad desconocida hasta la fecha. Facilitó los desplazamientos de las personas y los intercambios comerciales.El ferrocarril además supuso un cambio en la forma de vida; modificó incluso los hábitos alimentarios, porque llegaron a los mercados nuevos productos procedentes de lugares lejanos. La ampliación de las fábricas favoreció una revolución en la industria. Comenzaba una época de grandes cambios.

PICAR EN >>> IMÁGENES DEL FERROCARRIL

jueves, 26 de septiembre de 2013

" A ROTEA" DE SAN CLODIO (RIBAS DO SIL) LUGO


Existen elementos da natureza que son universais que favorecen a relajación inmediata, vexamos algúns exemplos: mirar a auga nas súas diferentes manifestacións (mar, río, cascada, fonte, lago, etc.). A cor verde da natureza (unha montaña, unha árbore, a folla dunha planta, o céspede, un arbusto, etc.). Un amencer ou un atardecer. Unha flor, un ramo de flores ou un xardín. É moi recomendable que visites espazos naturais con frecuencia, por exemplo: escapadas ao campo, un parque ou sitios onde estea moi presente a natureza.


Existen elementos de la naturaleza que son universales que favorecen la relajación inmediata, veamos algunos ejemplos: mirar el agua en sus diferentes manifestaciones (mar, río, cascada, fuente, lago, etc.). El color verde de la naturaleza (una montaña, un árbol, la hoja de una planta, el césped, un arbusto, etc.).  Un amanecer o un atardecer. Una flor, un ramo de flores o un jardín.  Es muy recomendable que visites espacios naturales con frecuencia, por ejemplo: escapadas al campo, un parque o sitios donde esté muy presente la naturaleza.

miércoles, 25 de septiembre de 2013

¿¿¿VIVIMOS DE NENOS A ??? SOUTO DE RIBAS DO SIL HOXE

Pobos abandonados  30 aldeas galegas quédanse baleiras cada ano pola emigración e o envellecemento .Só hai 110 concellos galegos que non teñen aínda ningún núcleo de poboación baleiro. Ortigueira e As Pontes son os municipios con máis pobos abandonados de toda a comunidade. Galicia non logra poñer freo ao progresivo abandono do medio rural e cada ano unha media de 30 pobos quédanse completamente deshabitados. É o resultado de décadas de emigración interior cara ás cidades e comarcas máis dinámicas da comunidade e dunha pirámide de poboación excesivamente envellecida como para soportar sen resentirse a marcha dos máis novos. Nos últimos anos a tendencia xeneralizouse en toda Galicia ata o punto de que xa non hai ningunha comarca que poida presumir de non ter ningunha aldea abandonada. Segundo os últimos datos oficiais do Instituto Nacional de Estatística (INE), a 1 de xaneiro de 2008 había en toda a comunidade 1.261 aldeas deshabitadas. En 2002, a cifra ascendía a 1.076.E é que, sen ser un fenómeno novo en Galicia, o ritmo ao que desaparecen pobos e aldeas lonxe de ralentizarse parece que cada vez vai a máis. Nos últimos seis anos a comunidade sumou 185 pobos pantasma, 78 deles só no último ano. As provincias máis afectadas por esta tendencia son Lugo e, curiosamente, A Coruña, que ten xa 506 aldeas deshabitadas e só 24 concellos nos que ningunha entidade de poboación está completamente baleira. O balance en Lugo é ata peor: 524 pobos deshabitados e só cinco municipios con todas as súas aldeas ocupadas.O abandono, no entanto, afecta tamén desde fai algún tempo ao resto de provincias. En Ourense hai xa 111 núcleos baleiros.

Pueblos abandonados.30 aldeas gallegas se quedan vacías cada año por la emigración y el envejecimiento. Sólo hay 110 ayuntamientos gallegos que no tienen todavía ningún núcleo de población vacío. Ortigueira y As Pontes son los municipios con más pueblos abandonados de toda la comunidad. Galicia no logra poner freno al progresivo abandono del medio rural y cada año una media de 30 pueblos se quedan completamente deshabitados. Es el resultado de décadas de emigración interior hacia las ciudades y comarcas más dinámicas de la comunidad y de una pirámide de población excesivamente envejecida como para soportar sin resentirse la marcha de los más jóvenes. En los últimos años la tendencia se ha generalizado en toda Galicia hasta el punto de que ya no hay ninguna comarca que pueda presumir de no tener ninguna aldea abandonada. Según los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), a 1 de enero de 2008 había en toda la comunidad 1.261 aldeas deshabitadas. En 2002, la cifra ascendía a 1.076.Y es que, sin ser un fenómeno nuevo en Galicia, el ritmo al que desaparecen pueblos y aldeas lejos de ralentizarse parece que cada vez va a más. En los últimos seis años la comunidad ha sumado 185 pueblos fantasma, 78 de ellos sólo en el último año. Las provincias más afectadas por esta tendencia son Lugo y, curiosamente, A Coruña, que tiene ya 506 aldeas deshabitadas y sólo 24 ayuntamientos en los que ninguna entidad de población está completamente vacía. El balance en Lugo es incluso peor: 524 pueblos deshabitados y sólo cinco municipios con todas sus aldeas ocupadas.El abandono, no obstante, afecta también desde hace algún tiempo al resto de provincias. En Ourense hay ya 111 núcleos vacíos.

PICAR  DERECHOS >>>> PENSAMOS NA NOSA TERRAIDA E VOLTA DE SOUTO A PIÑEIRA DE RIBAS DO SIL O XV-IX-MMXIII


O dia 15 de Setembro tiñamos pensado subir a Souto a pé fomos tomar un café ao "Central" atopámonos  "O Tocaño" Pablo Durán ,subimoso o coche e collemos rumbo a Souto como chegamos moi cedo decidimos de ir dando un paseo de ida e volta a Piñeira ,habia néboa nas montañas .Malia iso no camiño de volta decidimos quitar unhas fotos e iste é o resultado .

ENCORO DE SEQUEIROS NO SIL (O MAIS GRANDE CANDO O INAGURARON)

SEQUEIROS DEULLE O NOME O ENCORO


 QUIROGA
El dia 15 de Septiembre teníamos pensado subir a Souto a pie ,fuimos tomar un café al "Central" y nos encontramos con "El Tocaño" Pablo Durán ,nos subió al coche y cogimos rumbo a Souto ,como llegamos muy temprano decidimos de ir dando un paseo de ida y vuelta a Piñeira ,habia niebla en las montañas .A pesar de ello en el camino de vuelta decidimos quitar unas fotos y este es el resultado .

lunes, 23 de septiembre de 2013

CADA NENO E UHNA PERSOA !!!RESPETO!!PICAR NOS ENLACES >>>> CON EL PLACER CONTRA EL HAMBRE

A VOZ DE GALIZA >>>>>>> DA PENA OILO

O GALIÑEIRO DE LUCHI NA IIª FESTA DA IRMANDADE EN SOUTO (RIBAS DO SIL)

O titiritero deseña o contido da representación baseado en historias, contos ou tradicións populares ou ben en argumentos da súa propia invención. Escribe o guion da representación e adáptao aos muñecos de que dispón. Busca e selecciona outros obxectos ou materiais que serán utilizados polos muñecos no desenvolvemento da obra. Pinta o fondo de escenario e decórao.No momento da representación, provoca o seu movemento manexando os fíos, cables ou varillas das marionetas ou introducindo a súa man no interior. Para animar os muñecos, fala ou canta imitando a voz dos diferentes personaxes. Tamén pode chegar a interpretar algún instrumento como unha armónica ou reproducir música mediante un aparello eléctrico.
El titiritero diseña el contenido de la representación basado en historias, cuentos o tradiciones populares o bien en argumentos de su propia invención. Escribe el guion de la representación y lo adapta a los muñecos de que dispone. Busca y selecciona otros objetos o materiales que serán utilizados por los muñecos en el desarrollo de la obra. Pinta el fondo de escenario y lo decora.En el momento de la representación, provoca su movimiento manejando los hilos, cables o varillas de las marionetas o introduciendo su mano en el interior. Para animar los muñecos, habla o canta imitando la voz de los diferentes personajes. También puede llegar a interpretar algún instrumento como una armónica o reproducir música mediante un aparato eléctrico.


PÓDESE VER OUTRO VIDEO DE LUCHI SEN PINCHAIS NO ENLACE SEGUINTE .

domingo, 22 de septiembre de 2013

CELSO FDEZ SANMARTÍN CONTA OS SEUS CONTOS EN SOUTO (RIBAS DO SIL)

Oimos por primeira vez a Celso na Igrexa parroquial de San Clodio (Lugo),o seu xeito de contar historias non verdadeiras,(Contos), fíxonos pensar naquelas cousas que tamén nos contaban os nosos avós .O oimos de novo en SOUTO na segunda Festa dá Irmandade e quedamos de novo prendados ,este video daravos unha pequena idea do bo intre que nos fixo pasar .Poñemos o enlace doutro video para que vos deades conta do moito que vale .
Oimos por primera vez a Celso en la Iglesia parroquial de San Clodio (Lugo),su manera de contar historias no verdaderas,(Cuentos), nos hizo pensar en aquellas cosas que también nos contaban nuestros abuelos .Lo oimos de nuevo en SOUTO en la segunda Fiesta da Irmandade y quedamos de nuevo prendados ,este video os dará una pequeña idea del buen rato que nos hizo pasar .Ponemos el enlace de otro video para que os deis cuenta de lo mucho que vale .

PICAR NOS ENLACES >>> O CONTACONTOS CELSO EN SOUTO

>>>>>>>>>>>>>>>>> O CONTACONTOS CELSO EN VIGO

21-09-2013 ÚLTIMA FEIRA DE VERÁN EN SAN CLODIO (RIBAS DO SIL)


Non nos deixa o sol e a verdade é que onte estivo un dia espléndido ,o verán que acaba hoxe parece que non nos quere deixar .
Segundo cálculos do Observatorio Astronómico Nacional (Instituto Xeográfico Nacional - Ministerio de Fomento), o verán de 2013 comezará o venres 21 de xuño á 07h 04m hora oficial peninsular, unha hora menos en Canarias. Esta estación, que é a máis longa do ano desde fai algúns séculos, durará 93 días e 15 horas, e terminará o 22 de setembro co comezo do outono.

No nos deja  el sol y la verdad es que ayer estuvo un dia espléndido ,el verano que acaba hoy parece que no nos quiere dejar .
Según cálculos del Observatorio Astronómico Nacional (Instituto Geográfico Nacional - Ministerio de Fomento), el verano de 2013 comenzará el viernes 21 de junio a la 07h 04m hora oficial peninsular, una hora menos en Canarias. Esta estación, que es la más larga del año desde hace algunos siglos, durará 93 días y 15 horas, y terminará el 22 de septiembre con el comienzo del otoño.

sábado, 21 de septiembre de 2013

DESDE RIBAS DO SIL !!MILLOR QUE NON NOS TOQUE

O 21 de setembro celébrase o día mundial do Alzheimer, data elixida pola Organización Mundial da Saúde e a Federación Internacional de Alzheimer. O propósito desta conmemoración é dar a coñecer a enfermidade e difundir información respecto diso, solicitando o apoio e a solidariedade da poboación en xeral, de institucións e de organismos oficiais. 
¿Que é o Alzheimer?
A enfermidade de Alzheimer é unha desorde progresiva, dexenerativo e irreversible do cerebro que causa a debilitación, a desorientación e unha eventual morte intelectual. O seu nome provén de Aloís Alzheimer, un neurólogo alemán que en 1907 describiu os síntomas que presentaba unha muller de 48 anos como graves problemas de memoria así como as características neuropatologica da enfermidade de Alzheimer. 


El 21 de septiembre se celebra el día mundial del Alzheimer, fecha elegida por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Alzheimer. El propósito de esta conmemoración es dar a conocer la enfermedad y difundir información al respecto, solicitando el apoyo y la solidaridad de la población en general, de instituciones y de organismos oficiales
¿Qué es el Alzheimer?
La enfermedad de Alzheimer es un desorden progresivo, degenerativo e irreversible del cerebro que causa la debilitación, la desorientación y una eventual  muerte intelectual. Su nombre proviene de Aloís Alzheimer, un neurólogo alemán que en 1907 describió los síntomas que presentaba una mujer de 48 años como graves problemas de memoria así como las características neuropatologica de la enfermedad de Alzheimer.

 


viernes, 20 de septiembre de 2013

LUA CHEA DE SETEMBRO DO MMXIII EN SAN CLODIO (RIBAS DO SIL) LUGO


O ciclo da Lúa ten un inmenso poder de influencia sobre a Terra. As mareas, o crecemento das plantas e o comportamento dalgúns animais dependen da actividade lunar. Seica os humanos estamos exentos, si afecta ao resto de compoñentes da natureza? A resposta é non. A conduta e a actividade humana está influenciada pola Lúa, afectando en nosa saúde e nas horas de soño.

Saímos de tomar o café e comprobamos que hai moita xente que non coñece a palabra reciclar

 As plantas fannos pensar en mundo mellor para as xeracións futuras

Vaia cabreo o caixeiro segue sen funcionar e cando o fai ,mal , Onde están os técnicos?


 Chega a noite e a lúa chea e en silencio que nos rodea acóugannos e relaxan .


A LÚA CHEA BRILLA NO CEO DE SAN CLODIO

El ciclo de la Luna tiene un inmenso poder de influencia sobre la Tierra. Las mareas, el crecimiento de las plantas y el comportamiento de algunos animales dependen de la actividad lunar. ¿Acaso los humanos estamos exentos, si afecta al resto de componentes de la naturaleza? La respuesta es no. La conducta y la actividad humana está influenciada por la Luna, afectando en nuestra salud y en las horas de sueño.