lunes, 31 de marzo de 2014

FOTOS DA IIIª CARREIRA POPULAR DA RIBEIRA SACRA EN SAN CLODIO ( LUGO ) /23-03-2014/

 ESQUECINME DE POÑER O ENLACE DO VIDEO QUE GRABAMOS EN SAN CLODIO. PINCHADE ABAIXO
>>>>> FOTOS DA CARREIRA POPULAR 2014

Xa é recordo A Carreira Popular do 2014, presentamos hoxe un video de fotos, ao mesmo tempo deixamos dúas enlaces para que se poida consultar a clasificación e o video da chegada á meta.


Ya es recuerdo La Carrera Popular del 2014, presentamos hoy un video de fotos, al mismo tiempo dejamos dos enlaces para que se pueda consultar la clasificación y el video de la llegada a la meta.

sábado, 29 de marzo de 2014

SAN CLODIO (LUGO) CAMBIANDO O RELOXO - 29 a 30 de Marzo do 2014

O 'cambio de hora' iniciouse durante a Primeira Guerra Mundial para aforrar carbón aínda que non foi ata 1974 cando empezou a xeneralizarse. A raíz da primeira crise do petróleo, algúns países, entre os que se atopaba España, decidiron adiantar os seus reloxos para aproveitar mellor a luz do sol e gastar menos electricidade en iluminación. Desde 1981 o cambio de hora aplícase como directiva e cada catro anos renóvase sucesivamente.

El 'cambio de hora' se inició durante la Primera Guerra Mundial para ahorrar carbón aunque no fue hasta 1974 cuando empezó a generalizarse. A raíz de la primera crisis del petróleo, algunos países, entre los que se encontraba España, decidieron adelantar sus relojes para aprovechar mejor la luz del sol y gastar menos electricidad en iluminación. Desde 1981 el cambio de hora se aplica como directiva y cada cuatro años se renueva sucesivamente.

jueves, 27 de marzo de 2014

RIBAS DO SIL (LUGO) DÍA MUNDIAL DO TEATRO XXVII-III-MMXIV


O Día Mundial do Teatro foi creado en 1961 polo Instituto Internacional do Teatro (ITI). Celébrase anualmente o 27 de marzo polos Centros ITI e a comunidade teatral internacional. Varios eventos teatrais nacionais e internacionais son organizados para conmemorar esta ocasión. Un dos máis importantes é a circulación da Mensaxe Internacional do Día Mundial do Teatro a través do cal, por invitación do ITI, unha figura de talla mundial comparte as súas reflexións sobre o tema do Teatro e unha Cultura de Paz. A primeira Mensaxe Internacional do Día Mundial do Teatro foi escrito por Jean Cocteau (Francia) en 1962.


Desde fai uns meses, un grupo de persoas fundaron de novo un grupo de teatro en Ribas do Sil, ensaian baixo a dirección de Eduard Vallés i Batalla. O obxectivo é celebrar O Día das Letras Galegas coa brillantez que este día merece. San Clodio foi un lugar onde o teatro sempre formou parte da vida cultural, aínda que non coa continuidade que todos desexariamos. Fai anos xa, grupos de teatro baixaban do tren para actuar no Salón dá Maruxa. É indubidable que o teatro enriquece a cultura dos pobos.


Desde hace unos meses, un grupo de personas han fundado de nuevo un grupo de teatro en Ribas do Sil, ensayan bajo la dirección de Eduard Vallés i Batalla. El objetivo es celebrar El Día de las Letras Gallegas con la brillantez que este día merece. San Clodio fue un lugar donde el teatro siempre formó parte de la vida cultural, aunque no con la continuidad que todos desearíamos. Hace años ya,grupos de teatro bajaban del tren para actuar en el Salón da Maruxa. Es indudable que el teatro enriquece la cultura de los pueblos.


TEATRO NO GRUPO ESCOLAR  DE SAN CLODIO O CAAMAÑO EN PRIMEIRA FILA
El Día Mundial del Teatro fue creado en 1961 por el Instituto Internacional del Teatro (ITI). Se celebra anualmente el 27 de marzo por los Centros ITI y la comunidad teatral internacional. Varios eventos teatrales nacionales e internacionales son organizados para conmemorar esta ocasión. Uno de los más importantes es la circulación del Mensaje Internacional del Día Mundial del Teatro a través del cual, por invitación del ITI, una figura de talla mundial comparte sus reflexiones sobre el tema del Teatro y una Cultura de Paz. El primer Mensaje Internacional del Día Mundial del Teatro fue escrito por Jean Cocteau (Francia) en 1962.

martes, 25 de marzo de 2014

RIBAS DO SIL IIIª CARREIRA POPULAR DO CIRCUITO DA RIBEIRA SACRA /ADULTOS/ 23-04-2014


Unha carreira un pouco mais dura que en anos anteriores, a primeira parte do traxecto contra a corrente do Sil, cruzar San Pedro, daquela un percorrido próximo á vía do tren, logo duns cantos quilómetros, a costa polo camiño que sobe por detrás de Palacio da Costa, baixar por Pumares por un terreo que fai frear, rúa da Diputación, atravesamos O Barco e de novo á beira do Sil pasamos por baixo da Ponte de Ferro cara á Praia Fluvial. Moit@s participantes opinaban que era un percorrido duro.Una carrera un poco mas dura que en años anteriores, la primera parte del trayecto contra la corriente del Sil, cruzar San Pedro, luego un recorrido cercano a la vía del tren, después de unos cuantos kilómetros, la cuesta por el camino que sube por detrás de Palacio de La Cuesta, bajar por Pumares por un terreno que hace frenar, calle de la Diputación, atravesamos O Barco y de nuevo a la orilla del Sil pasamos por debajo del Puente de Hierro hacia la Playa Fluvial. Muchos participantes opinaban que era un recorrido duro.

lunes, 24 de marzo de 2014

IIIº CARREIRA POPULAR DE MENORES DA RIBEIRA SACRA EN SAN CLODIO (LUGO) 23-03-2014


Un día que pasará ás pequenas historias que se viven nos pobos pequenos, ver correr a estes nen@s pola Praia Fluvial fíxonos vivir un domingo diferente. Sorte e seguir participando en todas as carreiras que forman parte do Circuíto dá Ribeira Sacra.Un día que pasará a las pequeñas historias que se viven en los pueblos pequeños, ver correr a estos niñ@s por la Playa Fluvial nos hizo vivir un domingo diferente. Suerte y seguir participando en todas las carreras que forman parte del Circuito da Ribeira Sacra.

domingo, 23 de marzo de 2014

XENTE CORRENDO POLA RIBEIRA SACRA /SAN CLODIO (LUGO) XXII-III-MMXIV

Seguramente que aqueles que non coñecen esta zona e participaron na carreira, non lles deu tempo de contemplar o que os rodea. Este ano o subir por detrás do Palacio do Batanero as dificultades aumentaron, estamos falando dos adultos, os nen@s fixéronnos gozar dun día distinto ao beira do Sil, logo de tantos días de auga, que aumentaron o caudal deste Sil que forma parte das nosas vidas.

Seguramente que aquellos que no conocen esta zona y participaron en la carrera, no les dio tiempo de contemplar lo que los rodea. Este año al subir por detrás del Palacio del Batanero las dificultades aumentaron, estamos hablando de los adultos, los niñ@s nos hicieron disfrutar de un día distinto a lo orilla del Sil, después de tantos días de agua, que aumentaron el caudal de este Sil que forma parte de nuestras vidas.sábado, 22 de marzo de 2014

DÍA METEOROLÓGICO MUNDIAL /SAN CLODIO - LUGO XXIII-III-MMXIV

Todos os anos, o 23 de marzo, a Organización Meteorolóxica Mundial (OMM) conmemora a entrada en vigor, en 1950, do Convenio da OMM en virtude do cal creouse a Organización. Neste día destácase tamén a importante contribución que os Servizos Meteorolóxicos e Hidrológicos Nacionais aportan á seguridade e benestar da sociedade.


Todos los años, el 23 de marzo, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) conmemora la entrada en vigor, en 1950, del Convenio de la OMM en virtud del cual se creó la Organización. En este día se destaca también la importante contribución que los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales aportan a la seguridad y bienestar de la sociedad.

DIA MUNDIAL DEL AGUA EN SAN CLODIO (LUGO) XXII-III-MMXIV


Si miras o globo terrestre desde o exterior, poderás darche conta de que máis de 75% da superficie está cuberta por auga. Con todo, só 2,5% desta é auga doce ou consumible, pois a maior parte é mariña. Desta pequena porcentaxe, as tres cuartas partes atópanse nos glaciares de polos e grandes montañas. O resto divídese en augas superficiais como lagos e ríos, e augas subterráneas.Segundo a ONU, preto de 700 millóns de persoas, das cales 425 millóns aproximadamente son menores de idade, non teñen na actualidade acceso ao auga. Pero isto non é todo, calcúlase que esta cifra podería aumentar a 3.000 millóns de persoas para o ano 2025 si non se toman medidas desde agora.