sábado, 22 de marzo de 2014

DÍA METEOROLÓGICO MUNDIAL /SAN CLODIO - LUGO XXIII-III-MMXIV

Todos os anos, o 23 de marzo, a Organización Meteorolóxica Mundial (OMM) conmemora a entrada en vigor, en 1950, do Convenio da OMM en virtude do cal creouse a Organización. Neste día destácase tamén a importante contribución que os Servizos Meteorolóxicos e Hidrológicos Nacionais aportan á seguridade e benestar da sociedade.


Todos los años, el 23 de marzo, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) conmemora la entrada en vigor, en 1950, del Convenio de la OMM en virtud del cual se creó la Organización. En este día se destaca también la importante contribución que los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales aportan a la seguridad y bienestar de la sociedad.

No hay comentarios: