martes, 30 de abril de 2013

SAN CLODIO RIBAS DO SIL-LUGO- IIª CARREIRA DO CIRCUITO DA RIBEIRA SACRA -2ª parte-Abril do 2013

Neste vídeo vemos a segunda parte da IIª Carreira Popular da Ribeira Sacra en San Clodio ,os ganadores das diversas categorías reciben os trofeos ,especial mención merecen @s mais pequen@s, as imaxes fannos apreciar as súas expresións de alegría .


En este vídeo vemos la segunda parte de la IIª Carrera Popular de la Ribeira Sacra en San Clodio ,los ganadores de las diversas categorías reciben sus trofeos ,especial mención merecen l@s mas pequeñ@s ,las imágenes nos hacen apreciar sus expresiones de alegría . 

SAN CLODIO RIBAS DO SIL-LUGO- IIª CARREIRA DO CIRCUITO DA RIBEIRA SACRA -1ª parte Abril do 2013-


O pasado día 28 celebrouse en San Clodio a IIª Carreira Popular da Ribeira Sacra un día asollado pero frío .Os participantes ,tanto pícaros como adultos tomaron a saída da meta situada na praia fluvial ,un lugar que lle gusta á maioría da xente que a visita .Publicamos hoxe a primeira parte dun vídeo que gravamos á beira do Sil .

El pasado día 28 se celebró en San Clodio a IIª Carrera Popular de la Ribera Sagrada un día soleado pero frío Los participantes ,tanto niños cómo adultos tomaron la salida de la meta situada en la playa fluvial ,un lugar que le gusta a la mayoría de la gente que la visita .Publicamos hoy la primera parte de un vídeo que grabamos al lado del Sil .

lunes, 29 de abril de 2013

RENFE EN MONFORTE / MODERNIZAR SI ,CONCENTRAR TODO NUNCA ¡¡TRABALLO PRO SUR DE LUGO!!


Seguimos insistindo que o Rural forma tamén parte da terra e de calquera país do mundo ,aquí na nosa zona criámosnos co rum rum do tren nos oídos agora como case todo ,non é rendible .Desde este Blog dun pobo con estación sen xente apoiamos e colaboraremos para que taller de Monforte quede onde está .

Seguimos insistiendo que el Rural forma también parte de la tierra y de cualquier país del mundo ,aquí en nuestra zona nos criamos con el rum rum del tren en los oídos ahora como casi todo ,no es rentable .Desde este Blog de un pueblo con estación sin gente apoyamos y colaboraremos para que taller de Monforte quede donde está .

PICAR NO ENLACE >>> O TALLER DE RENFE E DE MONFORTE


jueves, 18 de abril de 2013

FOTOS DA VI FESTA DA ÁRBORE ORGANIZADA PO LA ADMEMC DE PUMARES E SAN ROMÁN (RIBAS DO SIL)


As imaxes en movemento ás veces distráennos mais que as fixas e exprésanse de xeitos distintos .Hoxe presentamos unha serie de fotos da Festa da Árbore ,deste xeito nós mesmos podemos facer a comparación .

Las imágenes en movimiento a veces nos distraen mas que las fijas y se expresan de maneras distintas .Hoy presentamos una serie de fotos de la Fiesta del Árbol ,de este modo nosotros mismos podemos hacer la comparación .

miércoles, 17 de abril de 2013

SAN CLODIO (RIBAS DO SIL) 28 DE ABRIL IIª CARREIRA POPULAR DA RIBEIRA SACRA¡¡ OXALÁ TEÑAMOS BO TEMPO !!


VIDEO DA VI FESTA DA ÁRBORE ORGANIZADA PO LA ADMEMC DE PUMARES E SAN ROMÁN


Fomos dando un paseo pola rúa do Val ,a estrada que conduce cara a Rairos e Torbeo ,baixamos  ao antigo Campo de Tiro ,actualmente abandonado ,alí puidemos ver como os nen@s gozaban correndo polo verde e participando na plantación das árbores ,cada un deles co nome d@s nen@s .El@s gozaron e nós os mais maiores tamén ao observalos . Daquela dando un paseo ata o local da Asociación ,gozamos todos dunha suculenta merenda e os nen@s recibiron os seus premios.

Fuimos dando un paseo por la calle del Valle ,la carretera que conduce hacia Rairos y Torbeo ,bajamos hacia el antiguo Campo de Tiro ,actualmente abandonado ,allí pudimos ver como los niñ@s disfrutaban corriendo por el verde  y participando en la plantación de los árboles ,cada uno de ellos con el nombre de l@s niñ@s .Ell@s disfrutaron y nosotros los mas mayores también al observarlos . Luego dando un paseo hasta el local de la Asociación ,disfrutamos todos de una suculenta merienda y los niñ@s recibieron sus premios.

PICAR EN >>> VI FESTA DA ÁRBORElunes, 15 de abril de 2013

VI FESTA DA ÁRBORE ORGANIZADA PO LA ADMEMC DE PUMARES E SAN ROMÁN


Podemos ver as primeiras imaxes da festa da árbore que organiza desde fai uns anos a ADMEMC DE PUMARES E SAN ROMAN de Ribas do Sil dentro duns días presentaremos un video e unha serie de fotos.

Podemos ver las primeras imágenes de la fiesta del
árbol que organiza desde hace unos años la ADMEMC DE PUMARES Y SAN ROMAN de Ribas do Sil dentro de unos días presentaremos un video y una serie de fotos.
domingo, 14 de abril de 2013

O SIL CARGADO DE AUGA NA SEMANA SANTA MMXIII EN SAN CLODIO


A Semana Santa a parte dos actos relixiosos ,deunos a oportunidade de ver o noso Sil desbordado ,non tanto como noutras ocasións .Aínda que algunhas veces a súa caudal era mais intenso ,sucedía a maior parte polas noites ,os numerosos días de choiva aumentaron tamén o caudal de arroios e fontes e chegaron a inundar terreos .

La Semana Santa a  parte de los actos religiosos ,nos dio la oportunidad de ver nuestro Sil desbordado ,no tanto como en otras ocasiones .Aunque algunas veces su caudal era mas intenso ,sucedía la mayor parte por las noches ,los numerosos días de lluvia aumentaron también el caudal de arroyos y fuentes y llegaron a inundar terrenos .

PICAR EN >>> RIADA DEL SIL 30-03-2013


jueves, 11 de abril de 2013

PARA ADMIRAR (EXPOSICIÓN DE MANOS UNIDAS EN SAN CLODIO)


Montamos un video con fotos tomadas na exposición de Manos Unidas de San Clodio .Pódese apreciar a arte que este grupo de mulleres imprime sobre as teas .Colaborade comprando rifas que se poden adquirir en diversos establecementos de San Clodio .

Hemos montado un video con fotos tomadas en la exposición de Manos Unidas de San Clodio .Se puede apreciar el arte que este grupo de mujeres imprime sobre las telas .Colaborad comprando rifas que se pueden adquirir en diversos establecimientos de San Clodio .

lunes, 8 de abril de 2013

EXPOSICIÓN Y VENTA DE MANOS UNIDAS EN LA BIBLIOTECA DE RIBAS DO SIL MARZO DEL 2013

Naceu de mans de mulleres en 1960, cando as Mulleres de Acción Católica fixeron seu o chamamento da FAO e lanzaron en España a campaña contra o fame no mundo, dedicando unha xornada a recoller fondos mediante unha colecta en parroquias e colexios, destinada aos países de África e a India. Esa xornada celébrase desde entón o segundo domingo de Febreiro e alcanzou gran popularidade na sociedade española. Aínda conservando esa orixinaria identidade feminina e católica, toda persoa, muller ou varón, de boa vontade pode colaborar con Mans Unidas.

Está presente en todo o territorio español a través de 71 Delegacións. As artífices da Campaña contra o Fame tomaron no ano 1978 o nome de Mans Unidas, ONGD, que logrou unha ampla penetración social e gran credibilidade. Os seus fondos proceden da citada colecta anual, das cotas dos seus socios e de donativos. Desde o seu fundación os seus traballos centráronse en dúas actividades complementarias: sensibilizar á poboación española para que coñeza e sexa consciente da realidade dos países en vías de desenvolvemento. E apoiar e financiar proxectos en África, América, Asia e Oceanía para colaborar co desenvolvemento dos pobos do Sur.

Así mesmo, desde os seus comezos, quedaron definitivamente establecidas as prioridades, vigentes hoxe en día, á hora de seleccionar os proxectos que se apoian e que son: Desenvolvemento agrícola; Promoción educativa; Atención sanitaria; Promoción da muller e Promoción social. En 2008 conta con máis de 96.000 persoas entre socios, voluntarios e colaboradores, e só 203 profesionais contratados.

O compromiso de Mans Unidas coa transparencia materialízase nun informe anual de auditoría. Desde a primeira recaudación 3.000 ? chegouse en 2005 a 60.000.000 ?. Ese mesmo ano apoiáronse 1.206 proxectos repartidos en 64 países.

Nació de manos de mujeres en 1960, cuando las Mujeres de Acción Católica hicieron suyo el llamamiento de la FAO y lanzaron en España la campaña contra el hambre en el mundo, dedicando una jornada a recoger fondos mediante una colecta en parroquias y colegios, destinada a los países de África y la India. Esa jornada se celebra desde entonces el segundo domingo de Febrero y ha alcanzado gran popularidad en la sociedad española. Aún conservando esa originaria identidad femenina y católica, toda persona, mujer o varón, de buena voluntad puede colaborar con Manos Unidas.

Está presente en todo el territorio español a través de 71 Delegaciones. Las artífices de la Campaña contra el Hambre tomaron en el año 1978 el nombre de Manos Unidas, ONGD, que ha logrado una amplia penetración social y gran credibilidad. Sus fondos proceden de la citada colecta anual, de las cuotas de sus socios y de donativos. Desde su fundación sus trabajos se han centrado en dos actividades complementarias: sensibilizar a la población española para que conozca y sea consciente de la realidad de los países en vías de desarrollo. Y apoyar y financiar proyectos en África, América, Asia y Oceanía para colaborar con el desarrollo de los pueblos del Sur.

Asimismo, desde sus comienzos, quedaron definitivamente establecidas las prioridades, vigentes hoy en día, a la hora de seleccionar los proyectos que se apoyan y que son: Desarrollo agrícola; Promoción educativa; Atención sanitaria; Promoción de la mujer y Promoción social. En 2008 cuenta con más de 96.000 personas entre socios, voluntarios y colaboradores, y sólo 203 profesionales contratados.

El compromiso de Manos Unidas con la transparencia se materializa en un informe anual de auditoría. Desde la primera recaudación 3.000 € se ha llegado en 2005 a 60.000.000 €. Ese mismo año se apoyaron 1.206 proyectos repartidos en 64 países.AGRADECEMENTO ESPECIAL O GRUPO DE MANOS UNIDAS DE 
SAN CLODIO ( LUGO )

viernes, 5 de abril de 2013

PROCESIÓN DEL VIERNES SANTO (29-03-2013) RECORRIDO POR LAS LAS CALLES DE SAN CLODIO


Horas logo da Escenificación da Paixón chegou o momento de percorrer a rúas de San Clodio acompañando en procesión a Xesús Crucificado e a súa nai A Dolorosa ,tivemos sorte xa que malia ser un día chuvioso ,apenas caeron unhas pingas durante todo o percorrido .

Horas después de La Escenificación de la Pasión llegó el momento de recorrer la calles de San Clodio acompañando en procesión a Jesús Crucificado y su madre La Dolorosa ,tuvimos suerte ya que a pesar de ser un día lluvioso ,apenas cayeron unas gotas durante todo el recorrido .

PICAR EN >>> PROCESIÓN NOCTURNA DEL VIERNES SANTO

VIERNES SANTO DEL MMXIII EN SAN CLODIO -ESCENIFICACIÓN DE LA PASIÓN - 3ª PARTE


Coa 3ª parte deas este video dedicado á ESCENIFICACIÓN DA PAIXÓN na Igrexa Parroquial de San Clodio ,finalizamos esta serie de imaxes ,que esperamos servíronvos para facervos unha pequena idea do que nós vivimos entre as paredes do noso templo .De novo a nosa felicitación para os participantes e organizadores .

Con la 3ª parte des este video dedicado a la ESCENIFICACIÓN DE La PASIÓN en la Iglesia Parroquial de San Clodio ,finalizamos esta serie de imágenes ,que esperamos os sirvieron para haceros una pequeña idea de lo que nosotros vivimos entre las paredes de nuestro templo .De nuevo nuestra felicitación para los participantes y organizadores .

PICAR EN >>> PASIÓN EN LA IGLESIA 3º
miércoles, 3 de abril de 2013

VIERNES SANTO DEL MMXIII EN SAN CLODIO -ESCENIFICACIÓN DE LA PASIÓN - 2ª PARTE
Presentamos hoxe outro video ,o 2º ,da ESCENIFICACIÓN DA PAIXÓN do pasado Venres Santo ,non necesita presentación ,o miralo é suficiente .Necesitábase un pouco máis de iluminación pero debemos usar os medios que están ao noso alcance .Esperamos que vos guste .


Presentamos hoy otro video ,el 2º ,de la ESCENIFICACIÓN DE LA PASIÓN del pasado Viernes Santo ,no necesita presentación ,el mirarlo es suficiente .Se necesitaba un poco más de iluminación pero debemos usar los medios que  están a nuestro alcance .Esperamos que os guste .

PICAR  EN >>> PASIÓN EN LA IGLESIA 2ª

martes, 2 de abril de 2013

VIERNES SANTO DEL MMXIII EN SAN CLODIO -ESCENIFICACIÓN DE LA PASIÓN - 1ª PARTE


A escenificación da Paixón mellorou con respecto ao pasado ano moito esforzo para montalo no interior da Igrexa ,probablemente no atrio estaría mellor ,a auga que caía do ceo non deu opcións para cambiar de lugar .Sentada nos bancos a xente non participa coma se estivese de pé e case formando parte do acto. Bo de todas as maneiras óptimo e esta imaxes son a corroboración desta opinión.

La escenificación de la Pasión mejoró con respecto al pasado año ,mucho esfuerzo para montarlo en el interior de la Iglesia probablemente en el atrio estaría mejor ,el agua que caía del cielo no dio  opciones para cambiar de lugar .Sentada en los bancos la gente no participa como si estuviera de pie y casi formando parte del acto. Bueno de todas maneras óptimo y esta imágenes son la  corroboración de esta opinión  .

PICAR EN >>> PASIÓN EN LA IGLESIA 1ª

XOVES SANTO MMXIII -MISA DE LA CENA DEL SEÑOR EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN CLODIO


Non puidemos publicar o que quixésemos por circunstancias adversas ,o Xoves Santo estivemos na igrexa e participamos nos seus actos .

No pudimos publicar lo que quisiéramos por circunstancias adversas ,el Jueves Santo estuvimos en la iglesia y participamos en sus actos .