miércoles, 31 de julio de 2013

LOS TÍTERES DE MONART NA PRAIA FLUVIAL DE RIBAS DO SIL (LUGO)


É indubidable que a praia fluvial de San Clodio ten un encanto especial .Alí estivemos o pasado dia 27 vendo a actuación de MONART un grupo de títeres que divertiu aos nenos ,especialmente aos mais peqeños un dia saído do común e que encheu a beira do Sil de risas infantís.


Es indudable que la playa fluvial de San Clodio tiene un encanto especial .Allí estuvimos el pasado dia 27 viendo la actuación de MONART un grupo de títeres que divirtió a los niños ,especialmente a los mas peqeños un dia salido de lo corriente y que llenó la orilla del Sil de risas infantiles. 

martes, 30 de julio de 2013

DO BIERZO A GUATEMALA ,MARIA JESÚS ,VISITOUNOS EN SAN CLODIO ,GRAZIÑAS -XXV-VII-MMXIII-


 Antes de estar de festas oimos palabras que moven o espírito de calquera ser humano .Hai moitas persoas no mundo que loitan contra a pobreza ,a miseria e a guerra .Voluntarios con diversas ideas ,que teñen un pensamento común ,teriamos que ser capaces de ter unha idea que nos unira a todos ,merecen o nome de Heroes .Necesitariamos miles de páxinas para describir o que están facendo ,algúns nos sentimos moi pequenos ante a súa capacidade de loita .María Jesús estivo en San Clodio ,oide ,pensade e tratemos todos de ser mais solidarios.Antes de estar de fiestas oimos palabras que mueven el espíritu de cualquier ser humano .Hay muchos personas en el mundo que luchan contra la pobreza ,la miseria y la guerra .Voluntarios con diversas ideas ,que tienen un pensamiento común ,tendríamos  que ser capaces de tener una idea que nos uníera a todos ,merecen el nombre de Héroes .Necesitaríamos miles de páginas para describir lo que están haciendo ,algunos nos sentimos muy pequeños ante su capacidad de lucha .María Jesús estuvo en San Clodio ,oid ,pensad y tratemos todos de ser mas solidarios.

TAPAS E BAILE (HOMENAXE OS AVÓS) ATRIO DA IGREXA DE SAN CLODIO XULLO DO MMXIII

Acabouse a misa cuns avós satisfeitos , cun pequeno ,pero expresivo ,agasallo como recordo da homenaxe que tiñan merecido. Saímos todos atrio a charlar ,tapear degustar bebidas e de remate bailar ,moitos sen parar . Unha tarde diferente que todos os avós terían que convivir .Se acabó la misa con unos abuelos satisfechos , con un pequeño ,pero expresivo ,regalo como recuerdo del homenaje que tenían merecido .Salimos todos al atrio a charlar ,tapear degustar bebidas y de remate bailar ,muchos sin parar . Una tarde diferente que todos los abuelos tendrían que convivir .

PICAR NO ENLACE >>>> TAPAS E BAILE NA FESTA DOS AVÓS

HOMANAXE OS AVÓS PARROQUIA DE SAN CLODIO -RIBAS DO SIL- XXVI-VII-MMXIII


Os membros das Parroquias de Ribas do Sil estiveron moi activos a pasada semana ,primeiro en Soutordei e logo O Día Dos Avós .De novo quérolles expresar a miña admiración con esta letras polo traballo que conleva organizar estes actos .Podemos ver no enlace ,a Misa dos Avós ,celebrada polo Vicario 
Mario Vázquez Carballo nosa felicitación polo seu recente nomeamento .Los miembros de las Parroquias de Ribas do Sil estuvieron muy activos la pasada semana ,primero en Soutordei y luego El Día De Los Abuelos .De nuevo les quiero expresar mi admiración con esta letras por el trabajo que conlleva organizar estos actos .Podemos ver en el enlace ,la Misa de los Abuelos ,celebrada por el Vicario Mario Vázquez Carballo nuestra felicitación por su reciente nombramiento .

PICAR EN >>>> MISA DOS AVOS 26-07-2013

domingo, 28 de julio de 2013

ACTUACIÓN DO TEATRO MONART NA PRAIA FLUVIAL DE SAN CLODIO (LUGO)


SEGUIRÁ ALGÚN VIDEO DE MOMENTO PRESENTAMOS UNHAS IMAXES
XANTAR ,MÚSICA E BAILE O DÍA DE SANTIAGO EN SOUTORDEI (RIBAS DO SIL)


Chegamos ao campo da festa ,sesión vermut música comida e charla entre coñecidos e amigos ,unha tarde que se fixo curta ,sinal de que se estaba distraido e relaxado .
Nos enláces dos videos podemos ver que o que estas letras tratan de explicar .Llegamos al campo de la fiesta ,sesión vermut música comida y charla entre conocidos y amigos ,una tarde que se hizo corta ,señal de que se estaba distraido y relajado .En los enlaces de los videos podemos ver que lo que estas letras tratan de explicar .

PICAR EN


sábado, 27 de julio de 2013

TORBEO (RIBAS DO SIL) XA TEN FESTAS ""TORBEO"" BLOG DE ANTONIO RODRIGUEZ


Primeiro a sega e xa están as festas en camiño , "TORBEO" Antonio Rodriguez esta lonxe da súa terra pero grazas a el decatámonos do que sucede no seu pobo que fué capitalidad do concello de Ribas do Sil  !GRAZAS!
Primero la siega y ya están las fiestas en camino , "TORBEO" Antonio Rodriguez esta lejos de su tierra pero gracias a él nos enteramos de lo que sucede en su pueblo que fué capitalidad del ayuntamiento de Ribas do Sil . !GRACIAS!

BLOG DE ANTONIO PICAR EN >> TORBEO -BLOG DE ANTONIO RODRIGUEZ

O CONCELLO ORGANIZA UNHA EXCURSIÓN Ó AQUAPARK DE CERCEDAPROCESIÓN E MISA NA PARROQUIA DE SANTIAGO DE SOUTORDEI (RIBAS DO SIL-LUGO) XXV-VII-MMXIII


Estivemos na Misa na Igrexa de Soutordei .Un chan ben acabado coa pedra típica desta zona ,a pizarra , paredes e teito renovado e novos bancos de madeira ,doados por José Branco .Saímos de procesión acompañados polo grupo de gaiteros "O RECANTO" de Quiroga ,unha vez finalizado este acto camiñamos ata o campo da festa ,para asistir á  sesión vermut .


Estuvimos en la Misa en la  Iglesia de Soutordei .Un suelo bien acabado con la piedra típica de esta zona ,la pizarra , paredes y techo renovado y nuevos bancos de madera ,donados por José Blanco .Salimos de procesión acompañados por el grupo de gaiteros "O RECANTO" de Quiroga una vez finalizado este acto caminamos hasta el campo de la fiesta ,para asistir a la sesión vermut .

A LEDICIA DE VER MOVER AS MAOS SOUTORDEI 25-07-2013

Estivemos en Soutordei e pasámolo en grande,algunhas veces as cousas sinxelas  tamén nos fan gozar .Tocar un instrumeto é unha arte os que non sabemos conformámonos con mover as mans ao ritmo da música .


Estuvimos en Soutordei y lo pasamos en grande,algunas veces las cosas sencillas también nos hacen disfrutar .Tocar un instrumeto es un arte ,los que no sabemos nos conformamos con mover las manos al ritmo de la música .

viernes, 26 de julio de 2013

DESDE SOUTORDEI (RIBAS DO SIL) CON SENTIMENTOS XXV-VII-MMXIII

A investigación do accidente de tren ocorrido preto de Santiago de Compostela no que morreron 80 persoas e máis de 140 resultaron feridas non fixo máis que empezar. En concreto puxéronse en marcha dúas investigacións para coñecer as causas do sinistro do tren Alvia, e os resultados tardarán en facerse públicos.La investigación del accidente de tren ocurrido cerca de Santiago de Compostela en el que han muerto 80 personas y más de 140 han resultado heridas no ha hecho más que empezar. En concreto se han puesto en marcha dos investigaciones para conocer las causas del siniestro del tren Alvia, y los resultados tardarán en hacerse públicos.

PICAR EN >>> https://www.youtube.com/watch?v=5yzF2iqGFCg

martes, 23 de julio de 2013

O NOSO PAIS UN PUNTO NO ORBE DO UNIVERSO !!MAIS E A NOSA PATRIA!!

ESTE ANO O DÍA DA PATRIA GALEGA É UN DÍA TRISTE ,DESBÁSTENNOS OS QUE NOS DEIXARON OS SEUS  FAMILIARES TAMÉN SUFRIMOS PERO A VIDA SEGUE .

ESTE AÑO EL DÍA DE LA PATRIA GALLEGA ES UN DÍA TRISTE ,NOS DUELEN LOS QUE NOS DEJARON ,SUS FAMILIARES TAMBIÉN SUFRIMOS PERO LA VIDA SIGUE .

Quizàs moitos non coñecemos a historia do noso HIMNO ,lemos o que se escribe sobre a súa Historia.

O motivo central do himno é que Galicia esperte do seu soño e emprenda o camiño cara á liberdade, escoitando, para iso, a voz dos rumorosos piñeiros, que simbolizan ao pobo galego. O nome de Galicia non figura no poema, como é habitual en Pondal, e no seu lugar fanse referencias metafóricas ao fogar e á nación de Breogán.
Ademais do celtismo e do helenismo sempre presentes na obra de Pondal, foi a súa capacidade para penetrar nos sentimentos do pobo e expresar as súas aspiracións fundamentais, o que posibilitou o seu éxito.
En 1890, cando foi escrito o poema orixinal, aínda non existía unha norma ortográfica establecida do idioma galego. A letra do himno oficializada en 1984 seguiu a normativa ortográfica (Normas ortográficas e morfolóxicas do Idioma Galego) vigente para o idioma galego en devandita data, polo que, consecuentemente, existen diferenzas de escritura entre a letra do himno e a versión orixinal do poema de Pondal.El motivo central del himno es que Galicia despierte de su sueño y emprenda el camino hacia la libertad, escuchando, para ello, la voz de los rumorosos pinos, que simbolizan al pueblo gallego. El nombre de Galicia no figura en el poema, como es habitual en Pondal, y en su lugar se hacen referencias metafóricas al hogar y a la nación de Breogán.
Además del celtismo y del helenismo siempre presentes en la obra de Pondal, fue su capacidad para penetrar en los sentimientos del pueblo y expresar sus aspiraciones fundamentales, lo que posibilitó su éxito.
En 1890, cuando fue escrito el poema original, todavía no existía una norma ortográfica establecida del idioma gallego. La letra del himno oficializada en 1984 siguió la normativa ortográfica (Normas ortográficas e morfolóxicas do Idioma Galego) vigente para el idioma gallego en dicha fecha, por lo que, consecuentemente, existen diferencias de escritura entre la letra del himno y la versión original del poema de Pondal .

!VIDEOS INTERESANTES!  


>>>>>>>>>  ALBORADA GALEGA


XXVI-VII-MMXIII DIA DOS AVÓS NA PARROQUIA DE SAN CLODIO

TEATRO RAPARIG@S PROS NA PLAYA FLUVIAL O PRÓXIMO SÁBADO XXVII

É interesante que @s nen@s difruten dunha infancia alegre ,por este motivo os maiores alegrámonos de que este verán teñan algun actividade ou distracción ,non moitas quizais debido á crise ,o proximo dia 27 ,sábado o grupo de teatro MONART actuaráen a praia fluvial .


Es interesante que l@s niñ@s difruten de una infancia alegre ,por este motivo los mayores nos alegramos de que este verano tengan algun actividad o distracción ,no muchas quizás debido a la crisis ,el proximo dia 27 ,sábado el grupo de teatro MONART actuaráen la playa fluvial .


lunes, 22 de julio de 2013

FESTA DAS COVAS DOS COVEIROS DE VILAMARTIN DE VALDEORRAS MMXIII

Temos oido falar desta festa moitas veces supoño que algúns de Ribas do Sil xa asistiron ,personalmente aínda non ."PICHONETA" Cueva número 20 deste ano repartiu o programa en San Clodio ,deste xeito chegou ás nosas mans .Xa estivemos xuntos nalgunha parranda e a verdade que a miña opinión é que canta de marabilla .Desde aquí animámosvos a todos a que este dia visiteis VILAMARTIN DE VALDEORRAS á beira do noso rio "O SIL".Tenemos oido hablar de esta fiesta muchas veces supongo que algunos de Ribas do Sil ya asistieron ,personalmente todavía no ."PICHONETA" Cueva  número 20 de este año repartió el programa en San Clodio ,de esta manera llegó a nuestras manos .Ya hemos estado juntos en alguna parranda  y la verdad que mi opinión es que canta de maravilla .Desde aquí os animamos a todos a que este dia visiteis VILAMARTIN DE VALDEORRAS a la orilla de nuestro rio "EL SIL".


RIBAS DO SIL NO PROGRAMA DA TVG ""OS LARPEIROS""

O pasado dia 11 no programa "LARPEIROS" da TVG saíu ao espazo Ribas do Sil ,non imos explicar o tema que se tratou ,xa que se pode ver no resumo do programa , quen o queira ver enteiro ,só ten que pinchar no enlace.El pasado dia 11 en el programa "LARPEIROS" de la TVG salió al espacio Ribas do Sil ,no vamos a explicar el tema que se trató ,ya que se puede ver en el resumen del programa , quien lo quiera ver entero ,solo tiene que pinchar en el enlace.

PICAR NOS ENLACESFOTOS DO DIA DA FEIRA DE XULLO EN SAN CLODIO


21 de Xullo do 2013 ,Feira en San Clodio, seguimos con bastante calor ,pero as noites están agradables .Moita xente nos locais de comida á hora do pulpo.Un pequeno paseo e unhas imaxes que quedan para o recordo.21 de Julio del 2013 ,Feria en San Clodio, seguimos con bastante  calor ,pero las noches están agradables .Mucha gente en los locales de comida a la hora del pulpo.Un pequeño paseo y unas imágenes que quedan para el recuerdo.

domingo, 21 de julio de 2013

25 DE XULLO FESTAS EN SOUTORDEI DE RIBAS DO SIL (LUGO)SAN CLODIO (LUGO) VIDEO IIIº DE AGUALINGUA NA PRAIA FLUVIAL


Todo o bo acábase ,logo dunha tarde distinta ,chegou o momento en que se acabaron os xogos de competición os rapaces seguiron divertíndose á beira do Sil .Mención especial para os monitoras ,recolleron e limparon todos os trastos que necesitaron para os seus xogos ,mentres que algunhas bolsas de plástico voaban cara ao río .


Todo lo bueno se acaba ,después de una tarde distinta ,llegó el momento en que se acabaron los juegos de competición los chavales siguieron divirtiéndose a la orilla del Sil .Mención especial para los monitoras ,recogieron y limpiaron todos los trastos que necesitaron para sus juegos ,mientras que algunas bolsas de plástico volaban hacia el río .

sábado, 20 de julio de 2013

SAN CLODIO (LUGO) VIDEO IIº DE AGUALINGUA NA PRAIA FLUVIALContinuaron os xogos baixo un sol intenso ,refrescarse baixo o chorro da mangueira era un pracer ,@s nen@s non se deixaron achicar ,correron,brincaron divertíronse e charlaron entre el@s ,quizais isto era o principal obxectivo desta tarde de xogos .


Continuaron los juegos bajo un sol intenso ,refrescarse bajo el chorro de la manguera era un placer ,l@s niñ@s no se dejaron achicar ,corrieron ,saltaron se divirtieron y charlaron entre ell@s ,quizás esto era el principal objetivo de esta tarde de juegos .

viernes, 19 de julio de 2013

SAN CLODIO (LUGO) VIDEO Iº DE AGUALINGUA NA PRAIA FLUVIAL

Primeiro video que nos dará un pequena idea do ben que o pasaron os nen@s na praia fluvial o pasado día 17.07.2013 .Fixémolo en tres partes para que nos sexa mais fácil subilo .


Primer video que nos dará un pequeña idea de lo bien que lo pasaron los niñ@s en la  playa fluvial el pasado día 17.07.2013 .Lo hicimos en tres partes para que nos sea mas fácil subirlo .

miércoles, 17 de julio de 2013

AGUALINGUA NA PRAIA FLUVIAL DE SAN CLODIO (LUGO) 1ª


Bo unha mostra anticipada do que veremos nos próximos días ,mais imaxes e videos da visita de AGUALINGUA á nosa praia fluvial .Bueno una muestra anticipada de lo que veremos en los próximos días ,mas imágenes y videos de la visita de AGUALINGUA a nuestra playa fluvial .

(SAN CLODIO) FLORES PROTEGIDAS EN LA CASA DE LA PILI DE SANTIAGO Y PEPÍN

Fai uns días subiamos cara ao parque infantil e  quedamos sorprendidos diante da casa da Pili do Santiago e o Pepín , o motivo non só foron as flores ,aínda que eran preciosas como se pode apreciar nas imaxes .O que mais chamounos a atención é que estaban protexidas do sol que eses días torrábanos a todos .Un detalle moi curioso .


Hace unos días subiamos hacia el parque infantil y  quedamos sorprendidos delante de la casa de la Pili del Santiago y el Pepín , el motivo no solo fueron las flores ,aunque eran preciosas como se puede apreciar en las imágenes .Lo que mas nos llamó la atención es que estaban protegidas del sol que esos días nos achicharraba a todos .Un detalle muy curioso .

AUGA DE TORMENTA EN OUTEIRO -SAN CLODIO DE RIBAS DO SIL-


Pasamos moito calor durante uns días ,o fin de semana pasado chegou a tormenta ,nalgúns pobos dos alrededores (O BARCO ,MONFORTE) etc. ,din que caeron pedras do ceo ,eiquí tivemos mais sorte ,fué un auga forte e intensa ,veu ben para o campo e a xente puidemos durmir mais frescos .Pasamos mucho calor durante unos días ,el fin de semana pasado llegó la tormenta ,en algunos pueblos de los alrededores (O BARCO ,MONFORTE) etc. ,dicen que cayeron piedras del cielo aquí tuvimos mas suerte ,fué un agua fuerte e intensa ,vino bien para el campo y la gente pudimos dormir mas frescos .