sábado, 29 de marzo de 2014

SAN CLODIO (LUGO) CAMBIANDO O RELOXO - 29 a 30 de Marzo do 2014

O 'cambio de hora' iniciouse durante a Primeira Guerra Mundial para aforrar carbón aínda que non foi ata 1974 cando empezou a xeneralizarse. A raíz da primeira crise do petróleo, algúns países, entre os que se atopaba España, decidiron adiantar os seus reloxos para aproveitar mellor a luz do sol e gastar menos electricidade en iluminación. Desde 1981 o cambio de hora aplícase como directiva e cada catro anos renóvase sucesivamente.

El 'cambio de hora' se inició durante la Primera Guerra Mundial para ahorrar carbón aunque no fue hasta 1974 cuando empezó a generalizarse. A raíz de la primera crisis del petróleo, algunos países, entre los que se encontraba España, decidieron adelantar sus relojes para aprovechar mejor la luz del sol y gastar menos electricidad en iluminación. Desde 1981 el cambio de hora se aplica como directiva y cada cuatro años se renueva sucesivamente.

No hay comentarios: