sábado, 5 de abril de 2014

RIBAS DO SIL (LUGO) CENSO ELECTORAL -ELECCIÓNS O PARLAMENTO EUROPEO- 2014

As eleccións ao Parlamento Europeo de 2014 terán lugar na Unión Europea entre o 22 e o 25 de Maio. Nelas elixiranse por sufragio universal directo, libre e segredo os deputados europeos que integran a eurocámara e que representarán á cidadanía europea desde o periodo comprendido desde 2014 a 2019, a oitava legislatura.Serán as primeiras eleccións trala entrada en vigor do Tratado de Lisboa, que introduciu cambios na composición da cámara e deu máis poder ao Parlamento Europeo. Agora é esta cámara a que debe nomear ao Presidente da Comisión Europea, a proposta do Consello Europeo en función dos resultados das eleccións, por maioría cualificada.Las elecciones al Parlamento Europeo de 2014 tendrán lugar en la Unión Europea entre el 22 y el 25 de Mayo. En ellas se elegirán por sufragio universal directo, libre y secreto los diputados europeos que integran la eurocámara y que representarán a la ciudadanía europea desde el periodo comprendido desde 2014 a 2019, la octava legislatura.Serán las primeras elecciones tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que introdujo cambios en la composición de la cámara y dio más poder al Parlamento Europeo. Ahora es esta cámara la que debe nombrar al Presidente de la Comisión Europea, a propuesta del Consejo Europeo en función de los resultados de las elecciones, por mayoría cualificada.

No hay comentarios: